Testimonial / Power Stow A/S

 

LUMIGEN får til opgave at rådgive Power Stow i Gadstrup, der har et ønske om at finde en ny LED  løsning til deres 4000m2 store produktionshal.

Power Stow’s eksisterende loftsarmaturer afgiver ikke det fornødne LUX niveau på gulvet i produktionshallen, som er afgørende for at Power Stow kan opretholde medarbejdertrivsel og høj effektivitet.

Power Stow’s driftschef Per Mikkelsen’s krav til ny LED løsning var minimum 700LUX på gulvet, samtidig skulle alle armaturerne være blændings frie.

Lumigen foretager omfattende lys og måle beregninger, som lever op til Power Stow’s krav og som skal danne grundlag for den LED løsning som Lumigen vil anbefale.

Administrerende Direktør Martin Westergaard udtaler:

Power Stow valgte rådgivnings virksomheden Lumigen til at uføre opgaven grundet de udførlige lysmålinger samt en succesfuld testopsætning. Endvidere har Lumigen  igennem hele processen udvist stor forståelse for vores  forretning samt  været meget fleksible i forbindelse med implementeringen.
Driftschef Per Mikkelsen udtaler:

Lumigen har til fulde forstået og opfyldt Power Stow’s krav til ny LED løsning, både hvad angår Power Stow’s grønne profil, energieffektiv LED løsning, medarbejder trivsel, højere effektivitet og ikke mindst den lave blænding og behagelig lys som de nye armaturer giver.

Om Power Stow A/S :

Power Stow designer, udvikler, producerer og markedsfører Power Stow Rollertrack Conveyor - et unikt koncept for automatiserede lastesystemer til fly. Power Stow er en international virksomhed, som er beliggende i Gadstrup ved Roskilde, med egen produktion.